Keräilyerät.
Rupusakin reitti??

Joskus tuntuu hyvältä, kun keräilyerienkin kautta on päästy voittajaksi.

Monenlaista ennakkoluuloa olen kohdannut: 

Lähetystyöntekijät ovat omituisten otusten kerhon jäseniä. Eivät kovin järkeviä. Epäloogisia. Yksinkertaisia. Vanhanaikaisia. Suppeita ajatusmaailmaltaan. Viattomien avuttomien ihmisten häiritsijöitä ja käännyttäjiä. Epärehellisiä. Tekevät väärin motiivein työtä, joten työkin on väärää. Lähetystyöntekijät haluavat sädekehiä. He eivät uskalla kuulla arvioita itsestään tai toimistaan. Lähetystyöntekijät palaavat kipinkapin kotiin sovitun aikataulun mukaan, vaikka se ei sopisi työn luonteeseen. Lähetystyötä tehdään suomalaisten työehtojen mukaan eikä paikallisten ehtojen. JNE JNE JNE

Täytyy myöntää, että kovin moni ennakkoluulo ei mielestäni ole osoittautunut todeksi. Taidan olla siis todella yksinkertainen.

1978.Helsinki. Lähetystalon piha. Vuoden 1978 lähetyskurssi. Kuva SLS.
50%201978%20L%C3%A4hetyskurssi%20L%C3%A4