Pitääkö?
Eikö pidä?
Saako?
Eikö saa?
Oletetaanko?
Eikö oleteta?

Maailmassa on paljon sääntöjä, joita olisi hyvä noudattaa tietyissä tilanteissa, jotta kaikkien elämä olisi helpompaa. Nämä säännöt vaihtuvat riippuen kulttuureista ja käytännön tilanteista. Siirryttäessä uuteen kulttuuriin on pakko omaksua tuon kulttuurin itsestäänselvyydet. Niitä harvoin oppii muuten kuin tarkkailemalla. Kukaan ei yleensä huomaa tulla niitä selittämään tai opettamaan.

Monikertaisena paluumuuttajana voin aavistaa jotain maahanmuuttajien ongelmista, koska itsekin olen ollut aina ensin hukassa.

Rauma. Rauman seurakunnan lasten lähetysleiri. Yksi rastitehtävistä.
Plus%20142%20Kymppirasti%20sano%20hei.jp