Ihmissyöntiä
Sanansyöntiä
Kumpi maistuu paremmalta?

Aamulla autoradiosta kuuntelin osan Kirsi Virtasen aamupakinasta Kannibalismi ja ihmiskokeet. Yksi ihmiskokeista tutki, mitä seurauksia oli kielteisellä suhtautumisella lapsen puheeseen. Joukolle lapsia annettiin heidän puheestaan vain negatiivista palautetta. Hyvin pian nämä lapset alkoivat itse suhtautua myös omaan puhumiseensa negatiivisesti. Kielteinen palaute tuhosi itsetunnon ja heidän puhumisensa vaikeutui.  Heidän sanansa oli konkreettisesti syöty. Pakinassa tätä syöntiä pidettiin pahempana kuin ihmissyöntiä.

Iltapäivällä juttelin mielenterveyspotilaiden kuntoutumistyössä toimivien ihmisten kanssa. Näiden ihmisten  tehtävänä on rohkaista kuntoutujaa silloin, kun hänellä on vaikeaa. He tietävät, että myönteinen palaute auttaa palauttamaan menetetyn itsetunnon. Samalla löytyy uusia sanoja tunteiden ilmaisemiseen. Kuulin, että näiden työntekijöiden kehityskeskusteluissa on tullut ilmi, että juuri heillä työn ilo on suuri. Antajako saa?

Thaimaalaisten aakkosten ensimmäinen kirjain. KOO (KAI) kana
Plus%20143%20koo%20kai%20kana%20pieni.jp