Ei hätää
Ei hätiä mitiä
Ei hätäpäivää
 
”Yksi risti kaksi. Markat miljoonaksi.” Yksi yksi kaksi. Tule auttajaksi… 

Olin tammikuussa taas kerran tulkkina maahanmuuttajien suomen kielen koulutuskurssin alussa.  Siellä selviteltiin opiskelupaikan erilaisia käytäntöjä, myös terveydenhuoltoa. Kerrottiin, mistä voi milloinkin saada apua ja millaisia asioita vakuutus korvaa.
 
Onnettomuustapauksissa kehotettiin kutsumaan ambulanssi paikalle. Huomasin kysyä, tunsivatko opiskelijat yleisen hälytysnumeron ja tiesivätkö he, mitä apua sen avulla saisi. Eivät tunteneet eivätkä tienneet.

Tänään 11.2. on hätäpäivä. Onneksi on. Onneksi meillä on numero, johon voimme soittaa. 112.


Selkokielinen ohje hätänumeron käytöstä:
Slekokieli%20h%C3%A4t%C3%A4numero.jpg