Akvaario
Kalan koti
Keskustelun keino
 
Olen saanut elämäni aikana olla mukana monenlaisessa koulutuksessa. Uusien tuulien puhaltaessa olen joskus ensin vähän nikotellut, mutta sitten yleensä innostunut. Koulutuksen metodit ovat monipuolistuneet. En ole varma, johtuuko se pelkästään psykologisen tiedon lisääntymisestä vai myös ihmisten ja ympäristön muuttumisesta. Joskus tuntuu, että monen kiinnostus nykyisin kestää vain mainostauon verran. Radio-ohjelmien perusformaatiksi onkin tullut kolmen minuutin pituinen puheosuus musiikkiesitysten lomassa.

Eilen pääsin mukaan varsinaisen kurssivastaavan kanssa tenttitilanteeseen. Kurssi oli valinnut suullisen tenttimuodon. Tenttiin kuului luentojen lisäksi kaksi kirjaa sekä niiden analysointia harjoittelukokemusten valossa. Ensimmäinen kirja tentittiin akvaariomenetelmällä. Arvotut ryhmät keskustelivat vuorollaan arvotuista aiheista, ja aihetta käsiteltiin sitten myös yleiskeskusteluna. Toinen kirja käytiin läpi isommassa ryhmässä niin, että jokainen ensin kertoi oman löytönsä kirjan artikkelikokoelmasta. Keskustelu oli runsasta ja reipasta.  Ryhmä oppi vielä tässäkin tilanteessa toinen toiseltaan. Kerrassaan mahtava tapa toimia.

1985. Thaimaa. Aitoa akvaario-opetusta.
Plus%20272%20Thai%20%20akvaariolapsetpie