Sodan ja rauhan sankarit
Pyhäversiot
Arjen sankareista

Mikä on saanut meidät unohtamaan sen, että on luvallista tehdä suurtekoja? Ei siinä ole mitään hävettävää.

Minun mielikuvissani Martti Ahtisaari liittyy Namibian itsenäistymisvaiheisiin. Niitä vaiheita seurasin tiiviisti, koska suomalaisilla oli ollut sille alueelle jo kauan yhteyksiä lähetystyön kautta. Ahtisaareen tutustuivat monet työtoverini myös silloin, kun hän toimi Tansanian suurlähettiläänä. Tähän juhlapäivään on  pitkä jatkumo myös minun mielessäni. Yhdyn onnittelijoihin Nobelin rauhanpalkinnosta 2008. 

Moni ystäväni on toiminut ja osa toimii vielä edelleen Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen alajärjestöjen työssä. Itsekin sain nauttia puolen vuoden ajasta, jolloin myös Mies sai "U Thantin allekirjoittaman palkkashekin", kuten Kyproksen rauhanturvaajat asian sanoivat. Osa tämän päivän palkinnosta on myös YK:n  pitkäjänteisen työn tulosta. Olkaamme siis kaikki rauhantekijöitä, tavalla tai toisella. 

12.6.2004. Eräs juontomme Rauha kaikille? -foorumissa Lahdessa
Plus%20284%20Ahtisaaren%20juonto%20pieni