Syljen tuomaa
Syljen viemää
 
Onko pakko sylkäistä toisten päälle kaikki se, mitä sylki suuhun tuo?

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19. artiklassa sanotaan:
”Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.”

Suomen perustuslain 12. pykälä taas sisältää määritelmän:
"Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.”

Sananvapauteen kuuluu myös oikeus esittää ikäviä, kielteisiä ja jonkun kannalta jopa loukkaavia asioita:
»Sananvapaus ei pelkästään kata sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan myötämielisesti vastaan, joita pidetään vaarattomina tai joihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa. Tätä vaativat tuomioistuimen mukaan moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus, joita ilman ei ole kansanvaltaista yhteiskuntaa.»

Häkellyttävää on tajuta se, mitkä joukot Suomessa tällä hetkellä perustelevat juuri noilla lauseilla viestejään,  jotka ”loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät”.  En tiedä, puhuvatko he myös moniarvoisuudestaan, suvaitsevaisuudestaan ja avarakatseisuudestaan.

Vauvatkin kuolaavat.

Kulttuuri-imperialismia Thaimaassa 1980-luvulla. Kolme suomalaista nuutipukkia Bangkokissa:
 Plus%20684%20Nuutipukit.jpg