Taakse jättäneet
Edestä löytäneet?

Huomaan, että jo parisenkymmentä vuotta sitten sain olla mukana miettimässä ja puhumassa maahanmuuttajien asemasta Suomessa. Työnohjauksen vastavuoroisuuden vuoksi sain pitää joitain luentoja myös hoitoalan opiskelijoille:

13.12.1994 Porin terveydenhoito-oppilaitos. Monikulttuurinen hoitotyö, 9.00-10.30.

Tällaisia muistiinpanoja ja lainauksia löydän tuon luennon valmisteluista vihoistani. Lähteenäni oli silloin kirja, Karmela Liebkind: Maahanmuuttajat. Kulttuurien Kohtaaminen Suomessa, 1994-

Riskiryhmät:
1. henkilökohtaisen sosio-ekonomisen statuksen jyrkkä lasku
2. kykenemättömyys puhua maan kieltä
3. ero muista perheenjäsenistä
4. ympäröivän yhteiskunnan taholta tulevan ystävällisen vastanoton puuttuminen
5. eristyneisyys muista saman kulttuuritaustan omaavista henkilöistä
6. traumaattiset kokemukset tai maahantuloa edeltävä pitkäaikainen stressi
7. teini-ikä tai vanhuus siirtolaisuuden alkaessa

 
Taisin olla ajan hermolla jo silloin. Eivät nuo riskit ole kyllä tuosta ajasta mihinkään muuttuneet. Onneksi kaikki maahanmuuttajat eivät kuulu noihin riskiryhmiin, vaikka helppoa muutto tuskin kenellekään on ollut.

2009. Pori. Satakunnan monikulttuuriyhdistys ry.