Neljän päivän neuvottelu:
Painopisteenä koko maailma

"Suomen evankelis-luterilainen kirkko on kutsunut yhteisiin neuvotteluihin kansainvälisten kumppanuuskirkkojen edustajia eri puolilta maailmaa. Mukana ovat ensimmäistä kertaa Suomen kirkon ja kaikkien sen lähetysjärjestöjen yhteistyökirkot Aasiasta, Afrikasta, Euroopasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Kyseessä on kansainvälisin luterilainen tapahtuma Suomessa 50 vuoteen." (KT)

Kyseessä ei ollut keskinäisen kehumisen kerho. "Tavoitteena on ollut kuulla kumppanuuskirkkojen edustajien ajatuksia siitä, millaisessa todellisuudessa he elävät ja millaisia toiveita heillä on yhteistyön kehittämisen ja työn painopisteiden valinnan suhteen." Yhdessä, erilaisina, yhteistyössä.

Thaimaan evankelisluterilaisesta kirkosta oli mukana kaksi edustajaa, piispa Banjob Kusawadee ja evankelista Sudajit Sornpan. On ollut upeaa seurata heidän elämäänsä vuosikymmeniä. Niin koki varmaan Mieskin tuossa kokouksessa  thaikielen tulkkina.

1994. Bangkok. Thaimaan evankelisluterilaisen kirkon synty. Yhteistyösopimusta allekirjoittamassa mm silloin juuri valittu ensimmäinen piispa Banjob. Mukana myös silloinen lähetysjohtaja Sakari Pinola.
Th%201994%20JBT%20allekirjoitus%20Banjob

1994. Bangkok. Lutheran Institute of Theological Education, nykyinen Luther-seminaari. Oppilaiden pihatalkoot, mukana myös silloinen opiskelija Sudajit.
LITE%20pihatalkoot%20Sudajit%20ja%20Wann