Ajatteleminenkin
Rasittaa
 
Valmisteluja. Luentoja. Suomen opetusta. Kotiin tultua etusormi kaukosäätimellä. Ajatukset lentelevät sinne tänne.

- Tuntui hyvältä kertoa siitä, että erilaisessa auttamistyössä on mahdollista verkostoitua.  Monenlaiset toimijat yhdessä takaavat paremman tuloksen. Ainakin, jos eivät vedä eri suuntiin. Kerroin paikallisen MLL:n organisoimista seminaareista ja Etnisen yhdenvertaisuuden projektin järjestämistä tutustumiskäynneistä KELAssa, poliisilaitoksella ja terveyskeskuksessa.
.
Yllättävän ajankohtaiselta kannanotolta nykyiseenkin maahanmuuttajakeskusteluun tuntui Lutherin Vähäkatekismuksen johdanto:

"Sillä vaikka ketään ei voi eikä sovikaan pakottaa uskoon, niin kansaa on silti ohjattava tietämään, mitä ne ihmiset pitävät oikeana ja vääränä, joiden keskuudessa he haluavat asua, hankkia elantonsa ja elää. Kaupunkiin asumaan hakeutuvan on nimittäin tunnettava kaupungin laki, jonka suojaa hän aikoo nauttia, ja noudatettava sitä, riippumatta siitä, uskooko hän todella vai onko hän sisimmässään roisto tai lurjus. " 

Pori DIAK. Alustava opetussuunnitelma näille luennoille:
Plus%20347%20tunti-%20ja%20sis%C3%A4lt%C