Ihminen
Artiklojen
Alla
 
13. artikla. Jokaisella on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä. Jokaisella on oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata maahansa.
Olen käyttänyt oikeuttani valita asuinpaikkani Suomessa vapaasti. Kotipaikoikseni voisin kutsua Poria, Helsinkiä, Kiukaista, Naantalia ja Lokalahtea, vaikka en kaikissa niissä ole kirjoilla ollutkaan.  Mukavaa on ollut käyttää myös oikeutta maasta lähtemiseen. Tärkeintä on kuitenkin ollut maahan palaaminen.

16. artikla. Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.
Olen täysin omasta tahdostani ja täydestä suostumuksestani solminut avioliiton. Yhtäläisistä oikeuksistakin on yleensä päästy sovintoon.

18. artikla. Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.
Olen julkisesti jumalanpalveluksessa yhdessä toisten kanssa yhtynyt kristilliseen uskontunnukseen, jossa sanotaan, että uskon "taivaan ja maan Luojaan". Tämän vakaumuksen julistamiseen yhtyy ainakin periaatteessa kolmasosa ihmiskunnasta, joten olen hyvässä seurassa pahoista puheista huolimatta…

19. artikla. Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.
Olen käyttänyt oikeutta pitää mielipiteeni pienistä häiriötekijöistä huolimatta. Vaikka tässä sitä ei erikseen mainita, olen myös joskus muuttanut mielipiteitäni. Tietoa olen kaikin voimin ja suurella intohimolla hankkinut. En tiedä, onko kaikki se mennyt perille.

21. artikla. Jokaisella on oikeus osallistua maansa hallitsemiseen joko välittömästi tai vapaasti valittujen edustajien välityksellä. Jokaisella on yhtäläinen oikeus päästä maansa julkisiin toimiin. Kansan tahto on hallitusvallan perusta; tämä tahto on ilmaistava määräaikaisilla ja aidoilla vaaleilla, joissa kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja joissa äänestys on salainen tai muuta vaalivapauden turvaavaa menettelyä noudattava.
Olen osallistunut maani hallitsemiseen ilmaisemalla tahtoni kaikissa mahdollisissa vaaleissa. Maan julkisiin toimiin en ole halunnut. Tuskin olisin päässytkään. Se ei olisi ollut Ihmisoikeuksien julistuksen vastaista.

24. artikla. Jokaisella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, työajan järkevään rajoittamiseen sekä määräaikaisiin palkallisiin lomiin
 Olen yrittänyt pitää yllä ihmisoikeuksien julistuksen henkeä lepäämällä ja viettämällä vapaa-aikaa. Työajan järkevässä rajoittamisessa on välillä ollut puutteita.

1990 Bangkok. Muuttaja ei aina itse muista, että muutotkin liittyvät ihmisoikeuksiin.
Plus%20359%201990%20Muuttaja.jpg