Hyvien käytäntöjen koulu

Pääsin viisaampieni mukana toisten viisaiden luo. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämisosastolla on ollut käynnissä thaimaalaisiin maahanmuuttajiin keskittynyt hanke ”Kotouttaminen, kulttuurien välinen kohtaaminen ja hyvät käytännöt – tapaustutkimuksena thai-yhteisö Pirkanmaalla”, jossa tavoitteena on ollut selvittää maahanmuuttajien ja viranomaisten kulttuurien välisen osaamisen hyviä ja huonoja käytäntöjä. Nyt oli hankkeen loppuseminaari, jossa esiteltiin tutkimuksen keskeisiä tuloksia ja pohdittiin thaimaalaisten maahanmuuttajien asemaa Suomessa eri näkökulmista.

Joitain muistiinmerkintöjäni:

-Thaimaalaiset ovat Suomen kuudenneksi suurin maahanmuuttajaryhmä. Thaimaan kansalaisia on Suomessa nyt n  4500, joista 80% avioliittosyistä.
-Thaimaalaiset toivovat suomalaisilta tasapuolisuuta, ystävällisyyttä, hymyä ja kärsivällisyyttä ja pelkäävät asenteellisuutta, epäselviä ohjeita ja informaation puutetta.
-Thaimaalaisten kanssa työskennellessä tarvitaan vuorovaikutustaitoja ja selkokielisyyttä. Ohjeita on syytä toistaa eikä yrittää antaa kaikkea tietoa kerralla. Tarvitaan riittävästi aikaa.
-Kotouttamisessa on syytä kiinnittää erityishuomio avioliittomuuttajiin. Alkuvaiheessa tarvitaan tietoa ja ohjausta, kulttuurien välistä osaamista ja positiivista asenneilmapiiriä.

Tänään mainittiin myös sanat: asian tavallistaminen, faktatieto, vuorovaikutustaidot, kulttuurisensitiivisyys ja maahanmuuttoon liittyvä ymmärrys. Hyvä Poliisiammattikorkeakoulu!

Vuorovaikutustaitoja ja kulttuurisensitiivisyyttä Thaimaan luterilaisen kirkon koulutuslaitoksen vierailulla Koillis-Thaimaassa:
Plus%20793%20Det%20Udon%20opetus.jpg