Piilojännitteitä?
Näkymättömiä voimia?
 
Ryhmädynamiikka ei toimi samalla tavoin kaikkialla. Vieraassa kulttuuripiirissä ulkopuolisen on usein melko mahdotonta tajuta, mitä kaikkia näkymättömiä ja kuulumattomia viestejä ryhmässä kulkee. Ruumiinkielikin on kulttuurisidonnainen. Sanoilla tarkoitetaan eri asioita. Ilmeet eivät esitä samoja tunteita. Vallanhalua ei ilmaista samoilla keinoin. Toisen röyhkeys voikin olla toisen nöyryyttä. Ja päinvastoin.

Eilen pääsin mukaan suunnittelemaan paikallisen monikulttuuriyhdistyksen thaimaalaista Loy Krathong- juhlaa. Suuri joukko thaimaalaisia ja muutama suomalainen oli tullut mukaan suunnittelukokoukseen. Kaikki eivät tunteneet toisiaan etukäteen. Sanalliset ja sanattomat viestit vaihtuivat koko ajan. Periaatteessa puhuttiin suomea, mutta tarvittaessa toimin myös tulkkina, etenkin silloin, kun into oli suuri ja outoja sanoja oli vaikea löytää. Ryhmässä ei ollut selkeää johtajaa, joten oli mielenkiintoista katsoa, miten tilanteet etenivät. Miten annettiin kunnia sille, jolle kunnia kuului? Miten hänen asemaansa haastettiin? Kuka loppujen lopuksi määräsi ruuasta? Entä ohjelmasta? Kuka valitsi juontajan? Entä tanssit? Kuka valmisti muovista tehnyt leit? Kuka neuvoi ketäkin? Kuka halusi esille? Kuka vetäytyi? Keneltä kysyttiin? Kuka kysyi? Lopputulos joka tapauksessa oli hyvä. Eteenpäin oltiin menossa, seuraavaan suunnittelukokoukseen asti.

Suomalaisena sihteerinä toiminut harjoittelija nauroi kokouksen jälkeen, että hän oli ollut suurimman osan aikaa aika pihalla. Oli ollut vaikea tajuta, mitä oikein päätettiin, missä vaiheessa ja missä järjestyksessä?  Lopputulokseen kaikki tuntuivat olevan tyytyväisiä. Sehän oli kuitenkin pääasia.

1981. Bangkok. Loy Krathong ja poika.
Plus%20494%201981%20Loy%20Krathong%20poi