Maailmassa on niin paljon sanoja

Laki kotoutumisen edistämisestä tuli voimaan 1.9.2011 alkaen. Se pyrki parantamaan kaikkien maahanmuuttajaryhmien kotoutumista.  Erityishuomiota oli haluttu kiinnittää myös nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja työelämän ulkopuolella olevien ihmisten mahdollisuuksiin opiskella suomen kieltä.

Porissa järjestettiin infopäivä maahanmuuttajille otsikolla SUOMESTA UUSI KOTIMAA. Olin osan aikaa tulkkina ja sain myös kertoa omia huomioitani aasialaisesta kulttuurista. Huomasin taas kerran, miten vaikeaa jo pelkästään suomalaisten on ymmärtää virkakieltä. Siksi on tarpeen löytää erilaisia mahdollisuuksia informaation jakamiseen. 

Opin, että kotoutumisen edistäminen on monialaista yhteistyötä, jossa kuntien ja ELY-keskusten lisäksi myös kolmas sektori (vapaaehtoissektori) halutaan korostetusti mukaan.  Entä jos kutsuisimme muukalaisenkin mukaan? Mietin myös kirkon tehtävää tässä asiassa.

”SUOMI JA SUOMALAISET
Millainen maa Suomi on?
Ilmasto
Millaisia suomalaiset ovat?
Suomen historiaa
Politiikka ja hallinto
Hyvinvointivaltio
Tasa-arvo
Äänestys ja äänioikeus
Suomen kansalaisuus
Uskonto Suomessa”

Katalyytti  sata.  Ana María Gutiérrez Sorainen (blogi Maissa maiden tavoilla) oli tuon infopäivän viimeisen puheenvuoron käyttäjä. Hän puhui otsikolla Maahanmuuttajien yhteiskunnallinen osallistuminen/monikulttuurisen ympäristön haasteet ja mahdollisuudet. Ana Maria haastoi kaikkia maahanmuuttajia osallistumaan aktiivisesti suomalaiseen yhteiskuntaan.

Plus%20935%20Faa%20huan%20ruokailu.jpg 
Koillis-Thaimaa. Faa Huan. Kotoumassa mukavien ihmisten parissa 1990-luvulla.