Sodan ja rauhan sanat
Elämän ja kuoleman kysymykset
Toden ja leikin tunnelmat
 
Sodilla ja sotaleikeillä on se ero, että sodissa kuollaan oikeasti. Historiaa on kauan kirjoitettu matkana yhdestä sodasta toiseen sotaan. Sodan kokeneet eivät näytä pääsevän siitä koskaan eroon.. Riippumatta siitä, katsotaanko sota oikeutetuksi, sen vaikutukset tuntuvat kauan. Toiset se herkistää, toiset raaistaa. Sodan vastapuoli on pakko epäinhimillistää, jotta se voitaisiin hävittää.  Sotapropagandassa median valta vahvistuu. Toisaalta, turha on silloin puhua oikean sananvapauden puolesta.

Ystävyyteen kuuluu se, että hyväksytään toisen koko totuus hänen totuutenaan. Välillä on otettava myös kantaa toisen totuuden puolesta. Elämä ei ole elämäleikkiä. Elämässä synnytään, eletään  ja kuollaan oikeasti.

1964. Karkkila. Isäni puhumassa vuotuisilla Heinjoki-juhlilla. Vielä muistettiin.
Plus%20239%20Pappa%20puhumasa%20Heinjoki